Program

Program obejmuje trzy etapy nauczania pływania:
Pierwsza faza nauczania pływania
– podstawowe czynności ruchowe w środowisku wodnym
– ćwiczenia oswajające twarz z wodą
– nauczanie leżenia na piersiach i grzbiecie – ćwiczenia wypornościowe
– nauka pracy nóg w ułożeniu na plecach i na piersiach
– opanowanie poślizgów na grzbiecie i piersiach
– proste skoki na nogi
 Druga faza nauczania pływania
– nauczanie ruchów nóg do kraula na grzbiecie
– nauczanie ruchów nóg na kraula na piersiach
– nauczania ruchów ramion do kraula na grzbiecie
– nauczania ruchów ramion do kraula na piersiach
– nauczanie ruchów nóg do stylu klasycznego
– nauczanie ruchów ramion do stylu klasycznego
– nauczanie ruchów nóg do delfina
– nauczanie ruchów ramion do delfina
– skoki do wody głębokiej
– zdobycie karty pływackiej
Trzecia faza nauczania pływania
Zadaniem głównym tego cyklu szkoleniowego jest koordynacja pracy nóg, rąk i oddychania. Celem tego okresu jest przede wszystkim opanowanie pływania stanowiącego doskonałą podstawę do rozwijania technik sportowych.
Nauka pływania Wałcz
Reklamy